Årsaker til den amerikanske revolusjon. Den amerikanske revolusjon 2019-12-06

Opplysningstiden og revolusjonene

årsaker til den amerikanske revolusjon

Borgerlige fødte godsherrer eller intendanter som inndrev føydalavgifter med forretningsmessig omhyggelighet oppflammet særlig bøndenes motvilje. Derfor ville de kjempe for individets frihet og borgernes rettigheter. Kongen og hans familie bodde fra da av i slottet i Paris, og var Paris-befolkningens fanger. Han mente at allmennviljen, et fellesskap til det beste for alle individer i et samfunn, skulle ha denne retten. Dette avskaffet kongemakten og erklærte den første franske republikk.

Next

Den amerikanske revolusjonen

årsaker til den amerikanske revolusjon

Dette ble gjennomført med stor hensynsløshet. Splittelse i Jakobinerklubben I de neste årene arbeidet nasjonalforsamlingen med å omskape Frankrike og med å fullføre grunnloven. Hva det betyr, er ikke godt å si annet enn at han vil befolke Det hvite hus med sine egne folk. At Italia holdt seg med Silvio Berlusconi som statsminister i årevis kunne en sukke oppgitt over. I forbindelse med innkallingen av generalstendene ble sensuren opphevet og innbyggerne ble oppfordret til å forfatte offisielle klagebrev, cahiers de doléances. Preussen gikk inn i krigen på østerriksk side, og i august 1792 trengte de sammen inn i Nord-Frankrike med kurs for Paris. Også i andre verdensdeler fikk den franske revolusjon store konsekvenser, på kort sikt særlig i.

Next

Opplysningstiden og revolusjonene

årsaker til den amerikanske revolusjon

Men vi får tro at Trump vil moderere seg framfor å gå løs på det demokratiske systemet. Theresa May har også kamp mot innvandring som en av sine viktigste saker. På dette tidspunktet hadde gått inn i krigen mot Frankrike, sammen med Østerrike og Preussen. I begynnelsen av september massakrerte opphissede sanskulotter om lag 1200 fanger i jakten på kontrarevolusjonære. Den amerikanske revolusjonen helt fra 1760-årene hadde noen uenigheter og konflikter mellom kolonimakten Storbritannia og landets nordamerikanske kolonier. Ingen kvinner var blant disse representantene. Krigen revolusjonerte revolusjonen, er det blitt sagt.

Next

Opplysningstiden og revolusjonene

årsaker til den amerikanske revolusjon

Zhou Enlai skal ha svart: «Det er for tidlig å si». Spredningen av revolusjonen Under terroren i 1793—1794 stablet myndighetene på beina en hær på over én million soldater, og krigen snudde da i Frankrikes favør. Nå fulgte en politisk reaksjon. Det var svært upopulært, ikke minst fordi koloniene ikke var representert i og kolonistene hevdet at skatteøkningene derfor var ulovlige. Alt tyder på at demokratiet vil overvinne den økonomiske krisen folkeavstemningen har ført landet inn i. Koloniene i Amerika var velstående, men de kostet mye å trygge. Dette resulterte igjen til svikt i etterspørselen for hjemmeindustrien; vesentlig tekstilproduksjonen.

Next

Opplysningstiden og revolusjonene

årsaker til den amerikanske revolusjon

Revolusjonen sees etter denne oppfatning som et epokegjørende eksperiment med i en stor, moderne stat, men også som et opphav til totalitære tradisjoner, særlig under terroren i 1793—1794. Begge var inspirert av opplysningstidens filosofi som de tok utgangspunktet i. De støttet seg til kongen i frykt for at revolusjonen skulle radikaliseres. Den amerikanske revolusjonen ble utspilte hovedsakelig i Nord-Amerika og den franske revolusjonen ble utkjempet i Europa. Kommunestyrets halvhjertede opprørsforsøk til støtte for de arresterte ble slått ned. Den ble derfor revet ned i månedene som fulgte. Den marxistisk influerte tolkning av revolusjon var lenge dominerende blant historikere.

Next

Jeanetts historieblogg: Hva var årsakene til den franske revolusjonen?

årsaker til den amerikanske revolusjon

I den klassiske marxistiske tolkning sier man gjerne at revolusjonen avskaffet føydalismen og la forholdene til rette for en kapitalistisk utvikling. Soldatutskrivningene våren 1793 utløste bondeopprøret i Vendée, som etter hvert utviklet seg til et rojalistisk og katolsk opprør og ble den alvorligste indre trussel mot revolusjonen. Samtidig avskaffet konventet den kristne kalenderen og innførte ny tidsregning. Borgerskapet ønsket en større innflytelse i politikken for å få til en endring i samfunnet, og det samme ønsket bønder som var lei av godseiernes makt og ikke minst føydalavgiftene. Revolusjonen markerer starten på det moderne Frankrikes historie og fikk konsekvenser for den videre politiske utviklingen helt fram til vår tid.

Next

Den amerikanske revolusjon

årsaker til den amerikanske revolusjon

Kulturelt bakteppe for revolusjonen Det kulturelle bakteppet for revolusjonen finner vi i opplysningstidens ideer, som blant annet inkluderte ideer om frihet, likeverd og rasjonelle begrunnelser for samfunnsmessige ordninger. Samtidig ble det gjennomført en hardhendt beskatning av de erobrede landene, og det franske styret ble derfor snart upopulært. I verste fall kan han føre landet enda nærmere stupet. Leseferdigheten var økende gjennom århundret, og det samme gjaldt utbredelsen av bøker, aviser og tidsskrifter. Den militære ekspansjonen og det sivile styrets minkende støtte i folket gjorde at det militære fikk stadig større innflytelse. Den amerikanske revolusjonen inkluderte en rekke store intellektuelle og sosiale endringer i det unge amerikanske samfunnet, særlig interessen for et styresett. Opplysningstidens idealer var også med og påvirket folket.

Next

Jeanetts historieblogg: Hva var årsakene til den franske revolusjonen?

årsaker til den amerikanske revolusjon

Siden Bastillen hadde blitt brukt som fengsel for folk som var fengslet uten lov og dom, ble den sett som symbol på eneveldets vilkårlighet og på eldgammel urett. Protestene mot skattene var så effektive at myndighetene oppgav de fleste nye skattene etter noen få år, men de kom med stadig nye forsøk på skatte- og avgiftsøkninger. Sammenhengen mellom opplysningsfilosofien og utbruddet av den amerikanske revolusjonen i Frankrike var fordi de tenkte på samme måte. De ødela også galger og vinpresser og andre symboler på godseiernes juridiske overhøyhet og økonomiske monopolrettigheter les banalités. Den franske derimot endret målene sine, og ble mer radikal over tid.

Next